سنگ تهداب دفتر برنامه همبستگی ملی به ارزش 12 میلیون افغانی در بادغیس گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان اداری برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستاها کشور؛ با هزنیه 12 میلیون افغانی از سوی مسوولان محلی در بادغیس گذاشته شد.

انجینر محمد هارون انیس مدیر دفتر برنامه همبستگی ملی در بادغیس میگوید؛ این ساختمان 325 متر مربع  زیربنا داشته که در دو منزل با تمام ملحقات اعمار می گردد.

مدیر برنامه ی همبستگی ملی بادغیس افزود؛ بودجه این ساختمان از سوی بانک جهانی تمویل می گردد که در عرض یک سال اینده اعمار خواهند گردید.

انجینر انیس؛ اعمار این ساختمان را برای برنامه همبستگی ملی بسیار مهم اعلام داشته و می افزایدکه؛ با اعمار این ساختمان مشکلات این برنامه از رهگذر نبود مکان مناسب اداری برطرف و فعالیت آنان در اینده در اسرع وقت انجام خواهد یافت.

انیس همچنان اضافه میکند که کاراعمار ساختمان دفتر برنامه همبستگی ملی در بادغیس از سوی یک شرکت ساختمانی خصوصی محلی به پیش برده خواهند شد.

قابل ذکر است که دفتر برنامه همبستگی ملی در بادغیس از بدو ایجاد درسال 2003؛ تا اکنون در ساختمان های رهایشی شخصی در این ولایت واقع و انجام فعالیت داشته است.

خبر: محمد یعقوب “انیس”

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.