طالبان مسلح؛ سلاح و مهمات یک پاسگاه پولیس ملی را در قادس با خود بردند

گزارش ها حاکی است که افراد وابسته به طالبان مسلح با وارد شدن بر یک پاسگاه ماموران پولیس ملی در مربوطات ولسوالی قادس ولایت بادغیس؛  تمام سلاح و مهمات این پاسگاه را […]

» ادامه