ده ها خانواده در پی حمله احتمالی طالبان در شهر قلعه نو؛ خانه های شان را ترک نمودند

به دنبال شایعات ی مبنی بر حمله طالبان مسلح در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ ده ها خانواده منازل خویش را ترک نموده و به ولایت هرات در غرب […]

» ادامه