گرامیداشت از دهم محرم در شهر قلعه نو

قبل از چاشت امروز طی محفلی از دهم محرم یا عاشورا در مسجد جامع حضرت امام جعفر صادق در مرکز شهر قلعه نو تجلیل و گرامی داشت به عمل آمد.

» ادامه