صدها خانواده از ادامه درگیری های مسلحانه در بادغیس بیجا شدند

صدها خانواده از منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر ولایت بادغیس از اثر حملات و تهدید های افراد وابسته به گروه طالبان مسلح  طی چند روز گذشته از منازل شان بیجا شده ودر قلعه نو جایگزین شدند.

این خانواده ها که تعداد شان نزدیک به 500 فامیل میرسد؛ میگویند که از چهار روز به اینطرف در نتیجه حملات و تهدیدهای طالبان مسلح به شهر قلعه نو مهاجرت نموده ونیازمند به کمک های اولیه هستند.

گفته میشود که این خانواده ها باشندگان مناطق سنگ آتش، زیرتنگی و جعفری ها به شمار آمده و پس از آن از مناطق شان بیجا شدند که؛  چهار روز قبل شماری از افراد طالبان مسلح بالای مناطق شان حمله نموده که در نتیجه منجر به بیجا شدن این خانواده ها شده است.

ملا اصغر یک تن از این بیجاشندگان میگوید؛ نزدیک به پنچ روز است که از بیجا شدن آنان میگذرد ولی تا اکنون هیچ کمکی برای آنان صورت نگرفته است.

وی می افزاید، آنان بخاطر حمایت و همکاری با دولت و نیروهای امنیتی مستقر در این منطقه مورد حمله و تهدید طالبان مسلح قرار گرفتند.

نامبرده اضافه نمود که آنان در حال حاضر شدیدآ به کمک های صحی و سرپناه ضرورت دارند.

محمد اختر باشنده منطقه سنگ آتش و یک تن دیگر از بیجاشدگان میگوید؛ در جریان چهار روز گذشته تمام اعضای فامیل وی به علت سرما و زندگی در فضای آزاد به امراض گوناگون مبتلا شدند.

او اضافه کرد؛ در صورت که دولت و یا سایر نهاد های غیر دولتی به آنان رسیدگی نکنند، با مشکلات جدی و بیشتری دچار خواهند شد.

درهمین حال معاون والی بادغیس مشکلات این بیجاشدن گان را تائید نموده  اضافه میکند که قرار است بعد از سروی هیئت موظف کمک های اولیه برای این فامیل ها توزیع شود.

معاون والی بادغیس تاکید کرد که؛ آنان با سایر نهاد های کمک کننده نیز در تماس بوده تا بتوانند مساعدت های بیشتری را در اختیار این خانواده ها قرار دهند.

چهار روز قبل طالبان مسلح بالای پاسگاه های ماموران پولیس ملی و محلی مستقر در منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر حمله نموده که در نتیجه 12 طالب مسلح بشمول دو مامور پولیس کشته شده اند.

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.