معرفی والی و فرمانده جدید بادغیس

والی وفرمانده پولیس بادغیس امروز توسط مشاور ارشد ریاست ارگان های محل وفرمانده پولیس ولایت هرات به همکاران شان معرفی گردیدند.

جمال الدین اسحق؛ اخیرا براساس پیشنهاد ریاست ارگان های محل و ژنرال عبدالروف تاج بر اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری رییس جمهوری کشور به عنوان والی و فرمانده پولیس امنیه ولایت بادغیس اعلام گردیدند.

جمال الدین اسحق والی ولایت بادغیس در محفل معرفی خویش که در مقام ولایت ترتیب گردیده بود، وعده سپرد که، تلاش خواهد کرد به مشکلات مردم این ولایت رسیدگی نموده و تمام چالش ها را نیز به مرکز کشور انتقال دهد.

والی بادغیس از مردم خواست که بخاطر تامین امنیت، حکومتداری خوب و بازسازی در این ولایت باید وی را همکاری نمایند.

در همین حال ژنرال عبدالروف تاج نیز حين معرفی اش برای مردم وعده سپرد که تلاش خواهد کرد با مساعی مشترک سایر نهاد های امنیتی؛ امنیت را بصورت درست در این ولایت تامین نماید.

فرمانده امنیه بادغیس نقش مردم را دراجرایی موفق برنامه های نیروهای امنیتی مفید تلقی نموده و از شهروندان بادغیس خواست که با نیروهای امنیتی وپولیس همکاری نمایند.

والی و فرمانده جدید ولایت بادغیس در حالی کار شان را در این ولایت آغاز میکنند که در این اواخر نا امنی ها در بعضی از مناطق بادغیس افزايش يافته است.

 

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.