ده ها خانواده در پی حمله احتمالی طالبان در شهر قلعه نو؛ خانه های شان را ترک نمودند

به دنبال شایعات ی مبنی بر حمله طالبان مسلح در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ ده ها خانواده منازل خویش را ترک نموده و به ولایت هرات در غرب کشور عزیمت نمودند.

از چند روز به اینطرف شایعات مبنی بر سقوط مرکز ولایت بادغیس به دست طالبان مسلح؛ شهروندان قلعه نو را به شدت نگران ساخته و شماری از آنان را مجبور به ترک منازل ایشان نموده است.

این شهروندان از بیم آنکه به سرنوشت شهروندان شهر قندوز در شمال کشور روبرو نگردند، به ولایت هرات عزیمت نمودند.

شماری از اعضای این خانواده ها در صحبت با نریمان ضمن ابراز نگرانی از حمله احتمالی طالبان مسلح در قلعه نو میگویند؛ اعمال طالبان مسلح در قندوز سبب شده است که آنان قبلا آمادگی خویش را مبنی بر حمله طالبان داشته باشند.

این خانواده ها اعمال طالبان مسلح را در برابر شهروندان قندوز “غیر اسلامی و ضد بشری ” توصیف نموده و تاکید می ورزند که رویکرد های نفرات طالبان هیچ توجیه ی در قبال باشندگان قندوز ندارد.

در همین حال مسوولان محلی در بادغیس از امنیت کامل در شهر قلعه نو اطمینان داده و مدعی اند که نیروهای امنیتی افغان توان هرگونه پاسخ را در برابر حملات طالبان مسلح دارند.

قمرالدین شکیب معاون ولایت بادغیس؛ نگرانی شهروندان قلعه نو را مبنی برحمله احتمالی طالبان مسلح قابل لمس دانسته و تاکید می ورزید که نیروهای امنیتی تدابیر لازم را جهت دفاع از قلعه نو و شهروندان آنرا دارند.

شکیب از خانواده های که منازل شان را ترک نموده و به سایر مناطق کشور سفر نموده اند، میخواهد که مجددا به خانه ی شان برگشته و زندگی عادی خویش را ادامه دهند.

معاون همچنان خاطرنشان می سازندکه؛ نیروهای امنیتی در صدد گرفتاری و بازداشت کسانی که مبادرت به شایعه پراگنی و مختل ساختن روند عادی زندگی شهروندان قلعه نو بوده اند؛ میباشند.
از سوی دیگر شورای ولایتی بادغیس نیز برای باشنده گان شهر قلعه نو اطمینان میدهد که در حال حاضر هیچ مشکلی امنیت وجود نداشته و از خانواده های که خانه های شان را بنا بر شایعات اخیر ترک نمودند؛ می خواهد به منازل خویش برگردند.

این شورای تاکید می ورزدکه؛ نیروهای امنیتی به کمک نیروهای مردمی آماده گی هر نوع مقابله با هراس افگنان را داشته و هیچ نگرانی بادغیس را تهدید نمیکند.

قابل ذکر است که روز یکشنبه صد ها تن از باشندگان بخش های مختلف بادغیس با جنگ افزارهای دست داشته خویش در شهر قلعه نو مرکز این ولایت تجمع نموده و حمایت خویش را از نیروهای امنیتی اعلام نمودند.

گزارش: لطیفه نویسا

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.