خیزش صدها باشنده بادغیس در حمایت از نیروهای امنیتی

صدها تن ازباشنده گان ولایت بادغیس طی همایشی حمایت شان را از نیروهای امنیتی این ولایت اعلام نمودند.

این باشنده گان با سلاح های دست داشته خویش بمنظور مقابله ومحافظت ازجان ومال مردم گردهم آمده وطی همایشی حمایت خود را از نیروهای امنیتی ولایت بادغیس بیان نمودند.

قمرالدین شکیب معاون وسرپرست ولایت بادغیس درصحبت با رادیو نریمان میگوید؛ همکاری نیروهای مردمی با نیروهای امنیتی در زمان نبرد علیه مخالفان مسلح مفید وارزنده خوانده افزود که؛ درحال حاضر نیروهای امنیتی دولت دراین ولایت آماده هرگونه مقابله ورویاروی با مخالفان مسلح را دارند.

آقای شکیب حضورنیروهای مردمی را درصحنه جنگ ارزشمند دانسته و اضافه میکند که؛ گردهمایهای نیروهای مردمی اطمینان دهنده ی رسیدن مردم به یک زنده گی صلح آمیز  دور از جنگ ودهشت افگنی میداند.

درهمین حال نیروهای مردمی انگیزه برداشتن اسلحه وایستادن خود را درکنار نیروهای امنیتی دفاع ازمال و جان مردم وبیرون راندن مخالفان دولت از این ولایت عنوان مینمایند.

آنان اعلام نمودند که؛ در وقت ضرورت بدون کدام امتیازی آماده هستند، تا در کنار نیروهای امنیتی دربرابر دشمنان صف آرایی کنند واز ولایت خویش نیز دفاع نمایند.

نیروهای مردمی اظهار میدارند که؛ آنان آماده ی هرگونه همکاری با نیروهای امنیتی بمنظور تامین امنیت در این ولایت میباشند.

حضور نیروهای مردمی مسلح طرفدار دولت در گذشته نیز مشکلات زیادی را برای مردم در بعضی مناطق بوجود آورده بود.

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.