10 مامور مرزبان در حمله طالبان مسلح در بالامرغاب کشته و ناپدید شدند

سخنگوی والی بادغیس میگوید؛ در حمله روز گذشته ( چهارشنبه ) طالبان مسلح بر پاسگاه ماموران مرزی مستقر در منطقه مورچاق ولسوالی بالامرغاب 7 مامور مرزبان کشته و سه تن دیگر ناپدید میباشند.

میرویس مرزاکوال سخنگوی والی بادغیس میگوید؛ نفرات طالبان مسلح از نیمه های شب چهارشنبه از چند جهت بالای پاسگاه نمبر 5 ماموران مرزی مستقر در منطقه مورچاق بالامرغاب حمله نموده که تا اواسط روز گذشته ادامه داشته است.

سخنگوی والی بادغیس افزود که در پاسگاه نمبر5 ماموران مرزی؛ ده مرزبان حضور داشته که از این میان 7 تن آنان کشته و سه تن دیگر شان مفقود بوده که وی احتمالا گرفتاری ایشان را از سوی طالبان رد نمی نماید.

مرزاکوال می افزاید که شب گذشته شماری از نیروهای کوماندو جهت سرکوب شورشیان طالب مسلح مهاجم به منطقه اعزام شده که در نتیجه چهار تن از فرماندهان طالبان کشته و 8 دیگر آنان زخم برداشته اند.

وی اضافه کرد که در حال حاضر نیروهای کوماندو در پاسگاه نمبر 5 ماموران مرزی در مورچاق مستقر میباشند.

براساس اظهارات وی؛ اجساد ماموران مرزی اکنون در این پاسگاه قرار داشته و طالبان مسلح قادر به انتقال سلاح و تجهیزات این مرزبان نشده اند.

طالبان مسلح تا اکنون اظهار نظری ننموده اند.

قابل ذکر است که این حمله طالبان مسلح؛ مرگ بارترین رویداد برای ماموران مرزی مستقر در منطقه مورچاق ولسوالی بالامرغاب طی چند اخیر بوده است.

خبر: لطیفه نویسا

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.