شکایت شهروندان قلعه نو از نبود آب اشاميدني بهداشتي

شماری از باشندگان شهرقلعه نو ازنبود آب آشامیدنی بهداشتی شکایت داشته ومسوولان اداره آبرسانی را متهم به سهل انگاری دراین زمینه می کنند.

» ادامه