طالبان مسلح؛ دست کم شش مامور پولیس را درگذرگاه سبزک کشته و زخمی ساختند

گزارش های حاکی است که طالبان مسلح با حمله بر یک پاسگاه ماموران پولیس ملی در مسیر بزرگراه بادغیس – هرات؛ دست کم چندین مامور پولیس ملی را به قتل […]

» ادامه