رهایی دو غیر نظامی از بند طالبان در ولایت بادغیس

طالبان مسلح در ولایت بادغیس، دو باشنده این ولایت را که ده روز قبل از ساحه جنگل پسته با خود در جای نامعلومی منتقل نموده بودند صبح امروز (دوشنبه) آزاد […]

» ادامه