روسای معارف و مبارزه با مواد مخدر بادغیس به اتهام “غفلت در انجام وظیفه و فساد اداری” بازداشت شدند

اداره ی محلی بادغیس از بازداشت دو تن از روسایی این ولایت به اتهام “غفلت در انجام وظیفه و فساد اداری” خبر می دهد.


سخنگوی والی ولایت بادغیس می گوید که روسایی معارف و مبارزه با مواد مخدر این ولایت بنا به “غفلت وظیفوی و فساد اداری” از سوی هیئت اعزامی دولت مرکزی و ریاست سارنوالی استیناف این ولایت متهم شناخته شده و بازداشت شدند.

میر ویس میرازکوال سخنگوی والی بادغیس میگوید ؛ این هیئت که تعداد شان به سه نفر میرسد از سوی لوی سارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی کشور جهت تفتیش و بررسی کارکرد اداره ولایت و شماری دیگر از نهاد های دولتی به بادغیس اعزام شده اند.

سخنگوی والی بادغیس افزود که؛ این هئیت از چهار روز به اینطرف وارد بادغیس شده و فعالیت شان را از “اداره مقام ولایت و ریاست معارف بادغیس” آغاز نمودند.

براساس اظهارات سخنگوی والی بادغیس؛ تفتیش و بررسی ها هیئت اعزامی دولت مرکزی از اداره های مقام ولایت و ریاست معارف این ولایت ادامه داشته و قرار است که این روند همچنان در سایر اداره ها دولتی در بادغیس ادامه یابد.

در همین حال گزارش میشود که دو تن دیگر از کارمندان ریاست معارف بادغیس نیز به اتهام فساد اداری نیز از سوی هیئت اعزامی بازداشت شده اند.

فساد اداری یکی از چالش های بزرگ فرا راه مردم و دولت افغانستان محسوب شده که به گفته شهروندان بادغیس با گذشت هر روز دامنه ی آن وسیع تر میشود.

خبر: حبیب الله فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.