اداره امنیت ملی بادغیس دو تن را به اتهام جعل اسناد گرفتار نمود

اداره امنیت ملی بادغیس از بازداشت دو تن به اتهام جعل اسناد در این ولایت خبرمی دهد.

یک منبع مربوط به ریاست امنیت ملی بادغیس می گوید؛ این افراد با استفاده از جعل اسناد می خواستند معاش تقاعدی 4 تن از متقاعدان شهدا را دریافت نمایند  که توسط ماموران این اداره بازداشت گردیدند.

اداره امنیت ملی می افزاید: افراد بازداشت شده عبدالروف و عبدالحکیم نام داشته و در حال حاضر تحت بازداشت این اداره قرار دارند.

این در حالیست که ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به اساس قانون برای آن عده از افرادی که در چوکات دولت وظیفه اجرا می کردند و دراثر جنگ ها و حادثات انتحاری و انفجاری شهید و یا هم معلول گردیدند معاش تقاعدی می پردازد.

جعل اسناد نه تنها در این بخش که در موارد مختلفی از قبیل معارف و تحصیلات عالی یکی از چالش های بزرگ بوده که در این اواخر اوج گرفته و دولت هم در این راستا توجه آنچنانی نکرده است.

خبر : عبدالرحمن

ویراستار : مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.