زخم برداشتن دو برادر در ولسوالی آبکمری

دو برادر باشنده ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس عصر روز گذشته از سوی مردان مسلح ناشناس در مربوطات این ولسوالی مجروح گردیدند.

مسوولان محلی در آبکمری میگویند؛ این رویداد در حالی صورت میگیرد که این دو تن در حال سفر به یکی از بخش های دیگر این ولسوالی بودند که در منطقه موسوم به شور بابا زنگی مورد حمله مردان مسلح قرار گرفته و مجروح شده اند.

عبدالعظیم ” کریمی ” ولسوال آبکمری انگیزه این رویداد را ناشی از اختلاف های میان قومی بیان نموده است.

ولسوال آبکمری وضعیت یک تن از مجروح هان را وخیم گزارش نموده.

اختلاف های میان قومی یکی از چالش های مهم در ولسوالی آبکمری بوده و در چند سال اخیر این اختلاف ها افزایش یافته است.

خبر : عبدالرحمن

ویراستار : مشعل