پیوست دو گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت به پروسه صلح در بادغیس

دو گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت در ولایت بادغیس بامداد امروز با سلاح های دست داشته شان شامل پروسه صلح در این ولایت گردیدند.

عبدالخلیل اچکزی رئیس دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس میگوید ، این دو گروه که تعداد شان به 16 نفر میرسد پیش از این در ولسوالی های قادس و آبکمری فعالیت ضد دولتی داشته اند.

رئیس دفتر ولایتی شورای عالی صلح تصریح داشت که این دو گروه  براساس فعالیت ماموران اداره امنیت ملی بادغیس به پروسه صلح پیوستند.

در همین حال فرمانده ملا الله داد یک تن از سرگروه های افراد پیوست شده ، علت پیوست خویش را در صفوف مخالفان مسلح دولت؛ بروز یک سلسله نارضایتی های منطقوی بیان داشته و تاکید کرد که میخواهد که برای کشور اش خدمت نماید.

این  دو گروه ازدو سال به اینطرف در صفوف ناراضیان مسلح مخالف دولت فعالیت داشته است.

این در حالیست که در طی هفته جاری این چهارمین گروه از مخالفان مسلح است که به پروسه صلح یکجا میشود.

خبر : عبدالمنان

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.