خودکشی ناموفق یک خانم جوان در بادغیس

یک خانم جوان در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس که خودش را به علت خشونت های خانوادگی را حلق آویز کرده بود، بالافاصله از سوی اعضای خانواده پدرش نجات […]

» ادامه