دروازه شورای ولایتی بادغیس؛ از سوی اعضای این شورا مسدود گردید

شورای ولایتی بادغیس در اعتراض به فیصله روز چهارشنبه مجلس نمایندگان کشور مبنی بر سلب صلاحیت نظارت شورای های ولایتی؛ دروازه این شورا را بسته نمودند.

» ادامه

پیوست دو گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت به پروسه صلح در بادغیس

دو گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت در ولایت بادغیس بامداد امروز با سلاح های دست داشته شان شامل پروسه صلح در این ولایت گردیدند.

» ادامه