بازپس گیری 51 دربند دکان ملکیت دولت از نزد یک زورمند محلی در بادغیس

ریاست عدلیه ولایت بادغیس از باز پس گیری 51 دربند دکان ملکیت دولت از نزد یک زورمند محلی در بازار شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبر میدهد.

» ادامه