گشایش چهار پروژه برنامه همبستگی ملی در بادغیس

برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستایی کشوردر ولایت بادغیس از گشایش و به بهره داری چهار پروژه عام المنفعه با هزینه بیش از 4 میلیون افغانی خبر میدهد.

» ادامه