دروازه شورای ولایتی بادغیس؛ از سوی اعضای این شورا مسدود گردید

شورای ولایتی بادغیس در اعتراض به فیصله روز چهارشنبه مجلس نمایندگان کشور مبنی بر سلب صلاحیت نظارت شورای های ولایتی؛ دروازه این شورا را بسته نمودند.

نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان روز گذشته با اکثریت آرا قانون 7 فصلی شوراهای ولایتی کشور را تصویب کردند که در آن صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی را از  ادارهای دولتی گرفته شده است.

بهاوالدین قادسی رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید ؛ فیصله مجلس نماینده گان را عجولانه بوده و این بر خورد نماینده گان سبب زیر سوال رفتن موجودیت شورای های ولایتی میگردد.

وی صلاحیت نظارت از کار کرد اداره های محلی را یکی از عمده ترین وظایف شورای ولایتی دانسته و تاکید نمود در صورت اینکه این صلاحیت از آنان گرفته شود ماهیت شورای های ولایتی نیز مفهوم اش را از دست میدهد

رئیس شورای ولایتی بادغیس خاطرنشان نمود تا اینکه به خواست  شان رسیده گی نشود؛ دروازه شورای ولایتی را باز نخواهند کرد.

خبر : عبدالقادر

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.