پیوست گروه هفت نفری ناراضیان مسلح مخالف به پروسه صلح

یک گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت در ولایت بادغیس بامداد امروز دوشنبه با جنگ افزار های دست داشته شان به پروسه صلح در این ولایت پیوستند.

رياست امنیت ملی بادغیس میگویند؛ این گروه که تعداد شان به 7 نفر میرسد پیش از این در ولسوالی آبکمری  با دیگر مخالفان مسلح فعالیت ضد دولتي داشته اند.

این ریاست افزود که این گروه  براساس فعالیت ماموران این اداره جذب پروسه صلح  گردیده است.

در همین حال فرمانده ملا سمندر سرگروه افراد پیوست شده، انگیزه پیوست خویش را در صفوف مخالفان مسلح دولت؛ بروز بعضی مشکلات منطقوی بیان داشته و تاکید کرد که، دولت باید زمینه کار را برای شان فراهم سازد تا آنان بتوانند به دولت جمهوري اسلامی افغانستان  خدمت نمایند.

وی افزود؛ سعی خواهند کرد  که پس از این در کنار نیروهای امنیتی در جهت تامین امنیت مناطق خویش قرار داشته و همکاری نمایند.

گفته شده است كه این  گروه از دو سال به اینطرف در صفوف ناراضیان مسلح مخالف دولت قرار داشته اند.

این در حالیست که در اوایل هفته جاری یک گروه 9 نفری مخالفان مسلح دولت نيز با جنگ افزار های دست داشته به پروسه صلح یکجا شدند.

خبر : محمد ناصر امانی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.