شکایت راننده گان از انتظار طولانی در گذرگاه سبزک

شماری از راننده گان مسیر جاده هرات – بادغیس از انتظار طولانی در گذرگاه سبزک شکایت دارند.

این راننده گان میگویند؛ که از شش روز بدین طرف گذرگاه سبزک؛ واقع در بزرگ راه هرات – قلعه نو برای ساعات ها بروی ترافیک مسدود بوده است.

آنان میگویند؛ در صورتیکه دولت در جهت رفع مشکلات شهروندان و راننده گان توجه ننماید آنان در جریان فصل زمستان و بهار با مشکلات فراوان روبروخواهند شد.

آنان اضافه می نمایند ؛ که شرکت قرار داد کننده توان پاک کاری گذرگاه سبزک را نداشته و آنان ساعات ها در هر دو طرف این گذرگاه در انتظار می مانند.

در همین حال مسوولان ریاست فواید عامه بادغیس؛ شکایت راننده گان را رد نموده و اضافه می نمایند که یک هیئت به منطقه سفر و از جریان کار شرکت قرار داد کننده دیدن نموده که کار وی رضایت بخش بوده است.

این مسوولان میگویند ؛ آنان یک تعداد نیروی انسانی و وسایط را غرض بازگشای و ترمیم سرک بادغیس – هرات به منطقه اعزام نموده که در صورت ضرورت بلافاصله اقدام نمایند.

در همین حال گزارش های نیز از برخی ولسوالی های ولایت بادغیس حاکیست که برخی جاده های فرعی  منتهی با مرکز این ولسوالی ها نیز مسدود میباشند.

خبر: عبدالرحمن

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.