پیوست یک گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت به پروسه صلح

یک گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت در ولایت بادغیس چاشت امروز با جنگ افزار های دست داشته شان شامل پروسه صلح در این ولایت گردیدند.

عبدالخلیل اچکزی رئیس دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس میگوید ، این گروه که تعداد شان به 9 نفر میرسد پیش از این در ولسوالی مقر با دیگر مخالفان مسلح فعالیت داشته اند.

رئیس دفتر ولایتی شورای عالی صلح تصریح داشت که این گروه  براساس فعالیت ماموران ریاست امنیت ملی بادغیس جذب پروسه صلح  گردیده است.

در همین حال فرمانده ملا لعل محمد سرگروه افراد پیوست شده ، انگیزه پیوست خویش را در صفوف مخالفان مسلح دولت؛ بروز یک سلسله نارضایتی های منطقوی بیان داشته و تاکید کرد که، اداره امنیت ملی این ولایت متعهد شده است که به آنچه وی ( نارضایتی ) اعلام مینماید، رسیدگی نماید.

این  گروه ازشش سال به اینطرف در صفوف ناراضیان مسلح مخالف دولت فعالیت داشته است.

براساس آمارهای اعلام شده ازسوی دفتر ولایتی شورای عالی بادغیس، از بدو تاسیس این نهاد در بادغیس بیش از 1800 تن از نفرات طالبان، مخالفان و ناراضیان مسلح دولت جذب پروسه صلح در این ولایت شده اند.

خبر : عبدالعزیز

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.