دیوار استنادی رودخانه گلچین ولسوالی قادس به ارزش 4 میلیون افغانی ساخته میشود

مسوولان محلی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس از آغاز پروژه ساخت 240 متر دیوار استنادی در حاشیه رودخانه بازار منطقه گلچین این ولسوالی خبر میدهند.

صالح محمد بیک سرپرست ولسوالی قادس میگوید؛ کار ساخت پروژه ساخت دیوار استنادی رودخانه گلچین جددیدآ به ارزش نزدیک به چهار میلیون افغانی از سوی برنامه تحکیم ثبات وزارت توسعه روستاهای کشور آغاز گردیده است.

صالح محمد افزودکه؛ کارساخت این پروژه از سوی روسایی شوراهای انکشافی منطقه گلچین به پیش برده شده و از جانب تیم تخنیکی برنامه تحکیم ثبات مقیم در قادس نظارت می گردد.

سرپرست ولسوالی قادس اضافه کرد که با اعمار این پروژه درمانگاه، مکتب و بازار گلچین و برخی بخش های دیگر این منطقه از معرض تهدید ناشی از سرازیر شدن سیلاب های موسومی جلوگیری خواهد شد.

براساس اظهارات سرپرست ولسوالی قادس؛ قرار است که این پروژه در عرض سه ماه آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

برنامه تحکیم ثبات وزارت توسعه روستاهای کشور از دو سال به اینطرف فعالیت اش را با حمایت مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا (USAID) آغاز نموده و تا اکنون براساس مسوولان محلی در قادس؛ ده ها پروژه انکشافی نسبتا کوچک را در این ولسوالی تطبیق نموده است.

خبر: محمد یعقوب

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.