قیمت کرایه موترهای مسافربری در بادغیس کاهش یافت

مدیریت ترانسپورت بادغیس از کاهش قیمت کرایه موترهای مسافربری در این ولایت خبر میدهد.

این مدیریت میگوید که این تصمیم روز یکشنبه از سوی هیئت مخلتط اداره مقام ولایت اتخاذ گردیده است.

عصمت الله کاکر مدیر عمومی ترانسپورت بادغیس گفت؛ این تصمیم شامل مسیر قلعه نو- هرات و ولسوالی های پنجگانه این ولایت شده که قرار است از روز دوشنبه به اجرا گذاشته شود.

مدیر عمومی ترانسپورت بادغیس؛ قیمت کرایه موترهای مسافربری مسیر قلعه نو – هرات را 400 افغانی بیان داشته و اضافه نمود که به همین ترتیب در قیمت کرایه موترهای مسافربری مسیر ولسوالی های این ولایت نیز کاهش آمده است.

این در حالیست که پیش از این قیمت کرایه موترهای مسافربری مسیر قلعه نو- هرات؛ 500 تا 600 بوده است.

قابل ذکر است که اخیرآ شهروندان ولایت بادغیس با کاهش بهای تیل در بازار؛ خواهان تقلیل قیمت کرایه موتر های مسافربری در مسیر قلعه نو – هرات شده بودند.

خبر: عبدالعزیز ” مرادی ”

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.