گشایش چهار پروژه برنامه همبستگی ملی در بادغیس

برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستایی کشوردر ولایت بادغیس از گشایش و به بهره داری چهار پروژه عام المنفعه با هزینه بیش از 4 میلیون افغانی خبر میدهد.

انجینر محمد هارون انیس مدیر برنامه همبستگی ملی در بادغیس میگوید؛ این پروژه ها شامل ساخت یک باب مرکز اجتماعی، کانال آب زراعتی، چاه های آب اشامیدنی و آبگذر میباشد که از سوی برنامه همبستگی ملی با ده درصد سهم باشندگان محل اعمار گردیده است.

انجینر محمد هارون گفت؛ این پروژه ها در سه روستا مربوط به منطقه قرقیطو قلعه نو؛ مرکز ولایت بادغیس اعمار گردیده است که 8 ماه به طول انجامیده است.

مدیر برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستایی کشور در بادغیس افزود که با تکمیل کار ساخت و گشایش این پروژه ها؛ مشکلات نزدیک به یک هزار خانواده محل برطرف می گردد.

گفته میشود که برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستایی کشور از 8 سال به اینطرف در بادغیس به فعالیت آغاز نموده و تا اکنون بیش از 1400 پروژه عام المنفعه را در مرکز و 5 ولسوالی دیگر این ولایت تطبیق نموده است.

خبر: محمد ناصر امانی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.