گشایش تعمیر اداری و مهمان خانه شهرداری ولسوالی بالامرغاب

ساختمان اداری شهرداری و مهمان خانه ولسوالی بالامرغاب با هزینه بیش از ۵ میلیون افغانی اعمار و توسط مسوولان محلی این ولسوالی گشایش یافت.

سرپرست ولسوالی بالامرغاب؛ زیربنای این ساختمان را بیش ۲ هزار مترمربع بیان داشته که دارای 20 اتاق دفتری، حمام و دستشویی و اتاق های رهایشی برای محافظان اداره شهرداری میباشد.

ضیاالدین اکازی سرپرست ولسوالی بالامرغاب میگوید؛ ساختمان اداری شهرداری بالامرغاب در یک منزل؛ طی یک سال گذشته از بودجه انکشافی شهرداری این ولسوالی اعمار گردید.

سرپرست ولسوالی بالامرغاب افزود که این ساختمان کمک خواهد کرد تا پس از این مهمانان که  از خارج ولسوالی به بالامرغاب عزیمت مینمایند؛ در این مهمخانه پذیرایی شوند.

گفته میشود که پیش از این؛ اداره شهرداری بالامرغاب در یک ساختمان نیمه مخروبه فعالیت داشته و برای مهمانان نیز مکان مناسب وجود نداشته است.

خبر: عبدالقادر

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.