باشندگان محل: فرد و یا افرادی در تلاش تخریب و آسیب رساندن به پل “تگاب عالم” هستند

باشندگان محل در تگاب عالم ولایت بادغیس مدعی اند که: فرد یا افرادی در تلاش تخریب و یا آسیب رساندن به یک پل در این ولسوالی هستند.این باشندگان تاکید می […]

» ادامه