جای خالی خط بریل در بادغیس؛ غنچه‌گل: من قبلا در مورد این خط چیزی نشنیده بودم

چهارم ماه جنوری مصادف است به روز جهانی “بریل”؛ و این روز درحالی فرا می‌رسد که جای خط بریل و آموزش آن در ساحات بزرگ از افغانستان به خصوص در […]

» ادامه