شهروندان بادغیس خواهان توسعه برق وارداتی ترکمنستان به ولسوالی‌های این ولایت شدند

شماری از شهروندان ولایت بادغیس خواهان انتقال و گسترش شبکه برق وارداتی کشور ترکمنستان به ولسوالی های این ولایت شده و خاطر نشان می‌نمایند که از چند سال به این‌طرف […]

» ادامه