نبود خدمات مخابراتی در جوند؛ باشندگان محل: ساعت‌ها راه می‌رویم، تا یک تماس سادهِ تلفنی برقرار نماییم

شماری از باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس از عدم دسترسی به خدمات شبکه‌های مخابراتی در این ولسوالی شکایت نموده و می‌گویند: نبود خدمات مخابراتی در کنار سایر چالش‌ها، بر مشکلات […]

» ادامه