فرمانده جدید پولیس امنیه بادغیس آغاز به کار نمود

مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده در یک محفل رسماً به عنوان فرمانده پولیس ولایت بادغیس معرفی گردید.
فرمانده جدید پولیس ولایت بادغیس قبل از چاشت امروز(پنج شنبه) از سوی رئیس تنظیم قوت های وزارت امور داخله کشور معرفی و بکارش آغاز کرد.
ژنرال عبدالوکیل رئیس تنظیم قوت های وزارت امور داخله کشور حین معرفی فرمانده پولیس بادغیس گفت: ولیزاده به عنوان یک ژنرال با تجربه از سوی این وزارت به عنوان فرمانده پولیس ولایت بادغیس تعین گردیده است.
رئیس تظیم قوت های وزارت امور داخله کشور افزود؛ این وزارت امیدوار است تا با گماشته شدن فرمانده جدید پولیس بادغیس، امنیت در این ولایت تامین گردد.
ژنرال محمد محفوظ ولی زاده فرمانده جدید ولایت بادغیس پیش از این در ولایت پروان منحیث فرمانده پولیس کار کرده است.
در همین حال فرمانده جدید بادغیس وعده سپرد که تلاش خواهد کرد با مساعی مشترک سایر نهاد های امنیتی؛ امنیت را بصورت درست در این ولایت تامین نماید.
این درحالیست که فرماندهی پولیس ولایت بادغیس، پس از ترور شریف الله چمتو در کابل، از هشت ماه به اینسو توسط سمونوال شیر آغا الکوزی آمر امنیت این فرماندهی اداره می گردید.
خبر : حبیب فوزی
ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.