یک رئیس شورای محلی در بادغیس خودکشی کرد

شورای ولایتی بادغیس از خودکشی یک رئیس شورای محلی در مربوطات ولسوالی مقر ولایت بادغیس خبر می دهد. عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید: این رویداد در روستای […]

» ادامه