طالبان در بادغیس هفده تن از نیروهای امنیتی و کارمندان ملکی را آزاد نمودند

طالبان مسلح هفده تن از نیروهای امنیتی و ماموران ملکی را شب گذشته (یکشنبه شب) از زندان های شان در بادغیس آزاد ساختند. مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده فرمانده […]

» ادامه