یک جوان افغان از سوی ایرانیان بدون محاکمه به دار آویخته شد

خدادا طیب ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس مدعی است یک جوان افغان که باشنده اصلی قریه “گنده آب” ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس است، از سوی ایرانیان به دار آویخته شده است. […]

» ادامه