سال جدید آموزشی در بادغیس؛ با محرومیت هفتاد هزار کودک از مکتب آغاز گردید

زنگ مکتب در بادغیس امروز (یکشنبه) درمرکز این ولایت طی محفلی به صدا در آمد و سال تعلیمی 1397 خورشیدی رسماً آغاز گردید. سال جدید تعلیمی درحالی آغاز میشود که […]

» ادامه