کشته شدن دو طالب مسلح و یک مامور پولیس محافظت عامه در مقر

براساس گزارش ها در تازه ترین درگیری های مسلحانه میان افراد وابسته به طالبان مسلح و ماموران پولیس محافظت عامه در بادغیس؛ شش طالب مسلح و دو مامور پولیس محافظت […]

» ادامه