سنگ تهداب ساختمان موسسه‌ تحصیلات‌عالی بادغیس به ارزش 45 میلیون افغانی گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان موسسه تحصیلات عالی بادغیس؛ به هزنیه ۴۵ میلیون افغانی از سوی هئیت اعزامی وزارت تحصیلات عالی و مسوولان محلی در شهر قلعه نو مرکز این ولایت گذاشته […]

» ادامه