کشته شدن چهار مامور پولیس محافظت عامه در پی سقوط یک پاسگاه در مقر

براساس گزارش ها در تازه ترین درگیری های مسلحانه میان افراد وابسته به طالبان مسلح و ماموران پولیس محافظت عامه در ولسوالی مقر بادغیس؛ چهار مامور پولیس محافظت عامه کشته […]

» ادامه