انفجار ماین در جوند جان رئیس ارکان کندک اول ارتش ملی را گرفت

در انفجار یک حلقه ماین کنار جاده ی در ولسوالی جوند ولایت بادغیس؛ چهار تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.

محمد فرید اخی زی معاون شورای ولایتی بادغیس می گوید؛ در این رویداد رئیس ارکان کندک اول لوای سوم ارتش ملی با یک مامور پولیس کشته و سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی جوند با یکی دیگر از ماموران خویش زخمی گردیدند.

معاون شورای ولایتی بادغیس گفت؛ این ماین عصر روز گذشته (یکشنبه) در منطقه اندرمین ولسوالی جوند در حالی منفجر می گردد که؛ منسوبان ارتش ملی و ماموران پولیس می خواستند ماین جا سازی شده را خنثی بسازند.

وی اضافه نمود؛ این ماین از سوی طالبان مسلح کار گذاری شده بود.

اما تا اکنون طالبان مسلح در این ارتباط ابراز نظری ننموده اند.

منطقه اندرمین در فاصله 2 کیلومتری شمال مرکز ولسوالی جوند موقعیت داشته که توسط نیروهای ارتش ملی تامین امنیت میشود.

 

خبر : محمد عالم

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.