جان باختن یک فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین در قادس

مسوولان محلی در ولسوالی قادس از کشته شدن یک فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین کنارجاده در مربوطات این ولسوالی خبرمیدهند. سرپرست ولسوالی قادس میگوید؛ این فرد زمانی کشته میشود […]

» ادامه