9 طالب مسلح به شمول سه فرمانده آنان در جوند کشته شدند

گزارش ها از ولسوالی جوند بادغیس می رسانند که در تازه ترین در گیری ها بین طالبان مسلح و نیرو های امنیتی 39 تن از افراد طالبان مسلح کشته و […]

» ادامه