کشته شدن پنج مامور پولیس محافظت عامه در بادغیس

براساس گزارش ها در تازه ترین درگیری های مسلحانه میان افراد وابسته به طالبان مسلح و ماموران پولیس محافظت عامه در بادغیس؛ پنج مامور پولیس محافظت عامه کشته شده است. […]

» ادامه