طالبان مسلح دو تن از کارمندان صحی را در بادغیس ربودند

طالبان مسلح دو تن از کارمندان صحی ریاست صحت عامه بادغیس را از مسیر راه قلعه نو – قادس از موتر حامل شان پیاده کرده و با خود به جای نا معلومی برده اند.

داکتر عبدالطیف روستایی سر پرست ریاست صحت عامه ی بادغیس می گوید که؛ سه تن از کارمندان صحی این اداره جهت بازدید از مراکز درمانی روانه ولسوالی قادس بودند که پس از چاشت امروز(چهارشنبه) در عرض راه توسط طالبان مسلح گرفتار می شوند.

آقای روستایی می افزاید که؛ یک تن از این کارمندان به بهانه ی این که دریور موتر حامل داکتران است، توانسته از محل فرار نماید، ولی دو تن دیگر از کارمندان صحی در قید طالبان مسلح به سر می برند.

سر پرست ریاست صحت عامه ی بادغیس خاطر نشان می سازد که طالبان مسلح این دو کارمندان صحی را از منطقه قرچقی ولسوالی قادس که در مسیر راه قلعه نو – قادس واقع است، ربوده اند.

منطقه ی قرچقی در فاصله ی 10 کیلومتری شرق مرکز ولسوالی قادس و مسیر راه قلعه نو موقعیت داشته که هر ازگاهی شاهد نا امنی ها و حضور طالبان مسلح می باشد.

 

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.