نگرانی شهروندان بادغیس از افزایش خشونت در برابر زنان

شماری از باشندگان ولایت بادغیس از افزایش خشونت ها علیه زنان طی سال جاری در این ولایت ابرازی نگران نموده و خواهان برخورد جدی دولت در برابر عاملان قضایای خشونت […]

» ادامه