چهار زخمی در نتیجه پرتاب بمب دستی در قلعه نو

در نتیجه پرتاب یک عدد بمب دستی در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ دست کم سه باشنده این ولایت زخم برداشته است.

فرماندهی پولیس امنیه بادغیس ضمن تائید این رویداد می گوید؛ این رویداد شام امروز یکشنبه در مقابل ریاست دادگاه استیناف این ولایت بوقوع پیوسته که در نتیجه سه نفر مجروح گردیدند.

سمونمل عبدالعزیز امانی آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس امنیه بادغیس گفت؛ مجروحان این رویداد بالافاصله به شفاخانه ولایتی قلعه نو منتقل گردیده که وضعیت صحی یک تن آنان شدید گزارش شده است.

سمونمل امانی افزود که؛ در میان مجروحان یک کودک 10 تا 12 ساله نیزمیباشد.

مسوولان امنیتی در پیوند به انگیزه این رویداد ابراز نظری ننموده اما تاکید می ورزند که تلاش های آنان جهت شناسایی و بازداشت عامل و یا عاملان آن جریان دارد.