ریاست امنیت ملی بادغیس؛ دادستان مقر را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کرد

تازه ترین گزارش ها از ولسوالی مقر ولایت بادغیس حاکی است که دادستان این ولسوالی به جرم اخذ رشوه توسط ماموران ریاست امنیت ملی گرفتار شده است.

یک منبع ریاست امنیت ملی که نخواست نامش ذکر شود، می گوید که دادستان مقر با اخذ مبلغ 50 هزار افغانی رشوه بالفعل توسط ماموران این اداره باز داشت گردیده است.

به گفته ی این منبع؛ دادستان مذکور فعلاً در زندان به سر می برد و پرونده آن تسلیم اداره دادستانی استیناف این ولایت گردیده است.

در همین حال رئیس دادستانی استیناف ولایت بادغیس نیز این خبر را تایید نموده و می گوید که پرونده موصوف در حال باز رسی قرار دارد.

رئیس دادستانی بادغیس اضافه می کند که پرونده دادستان ولسوالی مقر به محض تکمیل شدن به دادگاه فرستاده خواهد شد.

گفتنی ست که چندی قبل دادستان ولسوالی آبکمری نیز به جرم اخذ رشوه توسط ماموران ریاست امنیت ملی گرفتار گردیده بود.

فساد اداری یکی از بزرگترین چالش های فرا راه حکومت و مردم به حساب می آید، با آنکه حکومت وحدت ملی در روز های تازه عمرش موقف تندی در برابر فساد اداری از خود نشان داد اما طوریکه دیده می شود هر روز دامنه ی این معضل در سطح کشور گسترده تر می شود.

خبر: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل