طالبان مسلح سه مرزبان کشور ترکمنستان را در حاشیه خط مرزی به قتل رساندند

گزارش های از ولسوالی بالامرغاب حاکی از آنست که افراد وابسته به طالبان مسلح؛ با عبور از خطوط مرزی وارد کشور ترکمسنان گردیده و سه مرزبان این کشور را به قتل رساندند.

یک منبع ارشد محلی در بالامرغاب که از ذکر نامش خود داری نمود؛ گفت که افراد وابسته به طالبان روز گذشته  در منطقه موسوم به ” خواجه گردو ” این ولسوالی با قطع سیم خاردار و شکستاندن خطوط مرزی وارد اراضی کشور ترکمستان گردیده و سه مرزبان آن کشور را به ضرب گلوله به قتل رسانیده اند.

این منبع افزود که طالبان مسلح با از بین بردن این مرزبان؛ اسلحه آنان را که سه میل سلاح نوع کلاشینکوف گزارش شده است، دریافت و به اینطرف مرز انتقال داده اند.

براساس اظهارات این منبع؛ تا اکنون هیچ نشانه ی از واکنش کشور ترکمنستان در برابر این عمل طالبان مسلح احساس نمی شود.

اما تا حال کشور ترکمنستان و گروه طالبان مسلح در پیوند به بروز و چگونگی وقوع این رویداد ابراز نظری ننموده اند.

گفته میشود که کشور ترکمنستان 219 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داشته که از این میان بادغیس بخش عمده ی آنرا در اینطرف مرز در برمی گیرد.

خبر: عبدالقدیر” وردک”

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.