113 پروژه انکشافی در ولسوالی آبکمری به ارزش بالغ بر 168 میلیون افغانی گشایش یافت

مسوولان برنامه همبستگی ملی ولایت بادغیس از گشایش 113 پروژه انکشافی با هزنیه 168 میلیون و 200 هزار افغانی در ولسوالی آبکمری این ولایت خبر میدهند.

» ادامه